Projektstyrings-modul i Microsoft Dynamics NAV 2016

Fordele ved projekt-modulet i Microsoft Dynamics NAV 2016.
•    Automatisering af dataindtastning giver tid til mere værdiskabende arbejde
•    Skab en bedre relation til kunden
•    Med simpel historik kan I give et estimat på opgaver
•    Komplet overblik over samtlige projekter på de enkelte kunder
•    Inddrag kunden hvis der skulle opstå afvigelser på projektet
•    Tilbyd højere serviceniveau – pga. jeres overblik

 

Ressourcer
Med projektstyring kan du og din virksomhed, holde styr på ressourcer f.eks. personer og udstyr, med tilhørende priser og kapacitet.  I kan forbruge og sælge en ressource kapacitet. Mht. planlægning kan relaterede ressourcer indgå i en ressourcepulje, og de enkelte ressourcer eller puljen kan tildeles specifikke opgaver iht. en tids- eller opgaveplan. Det kan f.eks. være på sager eller serviceopgaver.

 

Sager

Under Projekt-modulet kan din virksomhed holde styr på kundeprojekter med sags-modulet. Herunder er der f.eks. arbejdsopgaver, indkøbsplanlægning, registrere forbrug af timer og materialer og udstede fakturaer. Du kan holde styr på sager til fast pris og løbende regning.
Din virksomhed kan også:
•    Oprette en sag med mange opgaver og delopgaver. Hver opgave kan have et separat budget, leveringstid og faktureringsprofil
•    Oprette sags-budgetter og kopiere et budget fra én sag til en anden
•    Oprette prisaftaler pr. sag for varer og ressourcer til brug ved fakturering
•    Håndtere varer-i-arbejde, herunder bogføring af hensættelser m.v. til Finans
•    Fakturere kunden i en eller flere valutaer (kan defineres pr. opgave)

 

Kapacitetsstyring
Din virksomhed kan via kapacitetsstyring planlægge kapacitet på ressourcer mht. registrering af hhv. salg og forbrug af kapaciteten. Hertil kan du trække forbrugs og salgsstatistik til analyse på rentabilitet af ressourcerne. Du kan oprette en kapacitetsplan i kalendersystemet i den tidsperiode, du har brug for. Du kan også overvåge ressourcebruget og holde øje med tilgængelighed, samt indtægter og omkostninger ifm. f.eks. sager eller serviceopgaver.

 

Timesedler
Din virksomhed kan få en enkel og fleksibel løsning til tidsregistrering inkl. En godkendelsesproces via timesedler. Der er integration til modulerne for Service, Sager og Ressourcer.
Kontakt os

Har du lyst til at høre mere om NAV 2016 projektstyring, eller få systemet til din virksomhed, så Kontakt din Microsoft Dynamics NAV specialist Cmcs på telefon +4593509306 eller mail info@cmcs.dk.