Microsoft Dynamics NAV/BC indeholder et modul til håndtering af Sager, Projekter eller hvad de nu hedder i jeres virksomhed.

Det er et modul som håndterer interne eller eksterne forløb hvor der er behov for at holde regnskab med de resourcer man bruger på forløbet.

Når sådanne forløb tidsmæssigt krydser en opgørelsesdato, skal man regnskabsteknisk opgøre værdien af det arbejde der er udført.

Dette indeholder Microsoft Dynamics NAV/BC også funktionalitet til.

Denne standard-funktionalitet virker desværre ikke, sådan som de fleste danske virksomheder ønsker det. Derfor har vi udviklet vores eget modul hertil.

I dette modul er der følgende process:

  1. Indlægning/regulering af budget-sum.
  2. Indtastning af færdigførelsesgrader
  3. Beregning af Igangværende arbejder
  4. Bogføring af igangværende arbejder.

Dette arbejde er nemt og hurtigt og giver gennemsigtighed i beløb og kilde til beløb.