Tidsregistrering – omfatter registrering af forbrugt tid på opgaver, samt beregninger på den opsamlede tid.

  • Tidsopsamling
  • beregning af løngrundlag
  • beregning af fakturagrundlag
  • beregning af omkostninger