Dette modul giver mulighed for at opbygge ekstra datastrukturer mht at kunne gennemføre rapportering på baggrund heraf med forskellige typer af værktøjer.