Protokulatet er et modul til registrering af forskellige oplysninegr om selskabet:

  • Ejere og deres ejerandele (Ejerbog)
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • direktionssammensætning
  • ledelsessammensætning
  • registrering af referater i forbindelse med bestyrelses, direktions, og ledelsesmøder.
  • udsendelse af oplysninger
  • opgørelse af aktiekapital m.m.