Produktionsmodulet håndterer alle aspekter af et produktsionssystem, undtaget integration til selve produktionsgulvet.

Alle funktioner i systemet understøtter varianter, produktkonfigurationer og forskellige versioner af styklister og ruter

  • Forkalkulationer og efterkalkulationer af styklister
  • Oprettelse af styklister
  • oprettelse af ruter
  • oprettelse af produktionsresourcer
  • oprettelse af produktionslinjer
  • Oprettelse af produktionsordre
  • planlægning af produktionsordrer
  • korrekt beregning af VIA, IPO, lønomkostninger m.m. samt integration vedr. disse elementer
  • håndtering af underleverandørarbejde