Personalemodulet giver dig mulghed for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø og den mest mulige profesionelle håndtering af personale og personalesager.

  • Oprettelse af person-stamkort (kan også være virksomheder) med ansøgnings- og ansættelsesstatus
  • Oprettelse af organisationsplaner med tilhørende arbejdsbeskrivelser og kvalifikationskrav
  • oprettelse af stillingsopslag
  • gennemførelse af ansættelsessamtaler
  • registrering af kompetenceudvidelsesønsker
  • bereging af nødvendig kompetenceudvikling
  • beregning af risiko ved udvalgte kompetencer
  • gennemførelse af uddannelsesforløb
  • ferieregnskab
  • håndtering af opsigelser, fyrringer og anden personale-afvikling