Dette modul giver mulighed for at oprette varekort, samt at vedligeholde et regnskab over varelageret værdi og størrelse.

  • Oprettelse af varekort
  • Bogføring af varetransaktioner
  • Opgørelse af varelagerets værdi
  • Integration til regnskabsmodul mht lagerværdi