• Oprettelse og vedligeholdelse af kreditrkonti
  • bogføring på kreditorkonti
  • valutahåndtering og regulering af valutaudeståender
  • dannelse af betalingsforslag
  • betalingsstatistik