Indkøbsmodulet giver mulighed for oprettelse af kreditorer, indkøbsordrer samt bogføre bilag m.m.

  • tilbudsforespørgsel
  • ordrer
  • kreditor-fakturaer og kreditnotaer