• Oprettelse af debitorkonti
  • Bogføring på debitorkonti
  • rykkerprocecdurer
  • renteberegninger
  • valutahåndtering og regulering af valutabeholdninger
  • betalingsstatistik