Dette modul omfatter muligheden for at registrere transaktioner på bankkonti i fremmed og/eller lokal valuta, samt giver mulighed for at samle flere bankkonti på en Finanskonti i regnskabet.

Følgende funktioner er at finde i modulet:

  • Oprettelse af bankkonti
  • Bankbogføringsgrupper
  • Bogføring af ind-og udbetalinger
  • Håndtering af gebyrer
  • Håndtering af afstemning imod bank
  • håndtering af afstemning imod finans-modul