Med aftalemodulet er der mulighed for at registrere de samarbejdsaftaler som er indgået med kunder og leverandører, således at disse er registreret et fælles sted.
Der ligger ingen funktionalitet i øvrigt i modulet