Implementering – det fine buzzword

Hos Cmcs sikrer vi at systemerne bliver installeret, inkl. alle nødvendige komponenter og at brugerne bliver involveret og evt. undervist i hvordan man bruger det pågældende system, samt efterfølgende opfølgning af om den ønskede effekt er opnået.

Projektmetode

Projektmetode – er et fint udtryk for et koncept om hvordan man styrer et projekt i mål. Det er efter Cmcs’s erfaring mere et juridisk udtryk for en model som sikrer den totale dokumentation som gør at kunden altid bliver “fanget” lidt i denne metode.

Dette opnåes ved at benytte specielle udtryk og dokumenter som er skruet sådan sammen at de bunder i en juridisk binding for alt, og at dette dermed sikrer leverandøren mest muligt.

Det er lidt groft at udtrykke det på den måde, da det kun er rigtigt hvis kunden ikke har en erfaren projektleder tilknyttet. Det er så vores erfaring at det har kunder generelt ikke. Kunder har et fokus på deres ejet forretningsområde og har derfor ikke IT-projektledere ansat.

Hos Cmcs bruger vi ikke en specifik metode, men holder os til det simple, som er fælles for alle projektmodeller:

 • Find ud af hvad der skal laves
 • Dokumenter det.
 • Estimer det.
 • Programmering
 • Installation af testmiljø
 • Test og fejlretning
 • Drifts-installation
 • Evt. konvertering af data
 • GoLive
 • GoLive Support
 • Afslutning af projekt

Fast pris eller timebetaling

Uanset om det er Cmcs eller en anden part som skal levere ydelserne så kan de næsten altid leveres på fast pris.

Det er der mange kunde som godt kan lide, fordi så kender de prisen på løsningen inden man starter et projekt op.

Det som mange leverandører glemmer at forklare kunder er at der ikke er tale om en fast pris – men en aftalt pris for et aftalt projekt (som 99% af gangene ikke lever op til forventningerne), hvilket betyder at der “bare” kommer det som i projekt-modellerne hedder ændringsanmodninger og dermed bliver projektet dyrere.

Det er egentlig ret simpelt – enten kan kunden tage en risiko, eller også kan leverandøren tage risikoen for at estimaterne ikke helt holder. Det er egentlig den beslutning man som kunde træffer.

Implementering

Implementering – det hedder det så fint i IT-branchen.

 

I den almindelige verden – der taler vi om at ændre forretningsgange, installere et nyt program eller opgrade et eksisterende program. Måske flytter man fra et sted til et anden eller fra en platform til en anden. Lidt afhængig af det tekniske skifte der sker – så kan der være tale om en migrering, opdatering eller opgradering.

Det er ikke nemt at holde styr på de tekniske elementer og termer, hvilket kan blive brugt imod jer.

Ethvert succesfuldt IT-projekt starter med god Projektledelse. Et projekts succes måles på evnen til at levere den ønskede løsning til den rette pris, funktionalitet og tid.

 

Cmcs har deltaget i, og gennemført IT-projekter siden 1995, og har også begået sine fejl undervejs. Dem har vi lært af og vil idag kunne tilbyde en stor erfarring inden for projekt-ledelse, som du kan få gavn af.

 

Projektmetode

Der kan være snak om forskellige projekt-metoder – som f.eks. Microsoft SureStep, Prince2, SCRUM.

De har mange navne – nogle af dem er egentlig de samme, nogle af dem er forskellige.

Sund fornuft er dog ikke nogen officiel projektmodel – men når alt kommer til alt – så er det måske den mest fornuftige.

Alle modeller baserer sig på de samme principper og faser:

 1. Behov
  • Identificer et behov
  • Analyser behov
  • Dokumentere leverancen, som lever op til behovet
 2. Leverance
  • Gennemfør (udvikling, undervisning, installation test m.m.) leverancen
  • Godkend leverancen (overtag ansvaret)
 3. Drift
  • Driftstart
  • Support

 

I de forskellige projektmodeller er nogle af trin slået sammen, noglehar andre navne og igen i andre projekt-modeller er de splittet endnu mere op i faser.

 

Fast pris eller på Time-betaling?

Mange projekter kan tilbydes på disse 2 metoder – og mange har desværre en idé om at når man vælger fast-pris – så kender man prisen på forhånd.

Desværre – det er Cmcs’s erfarring at begge projekt-former ender i samme samlede pris for projektet.

De bliver blot administreret forskelligt undervejs i forløbet.

 

Projekt-succes

Hos Cmcs forsøger vi altid inden et projekt at gennemskue hvad slutprisen bliver – også selv om det ikke er Cmcs som skal stå for selve leverancen. Det er afgørende for at vurdere om et projekt er en succes.

Det måles altid på :

Projektets Success = Aftalt funktionalitet/løsning, til den aftalte tid, til den aftalte økonomi.

Da økonomi oftest “blot” er et resultat af funktionalitet og tid, så ved vi af erfarring at der oftest er forskellige forventetninger til funktionalitet. Dette resulterer desværre oftest i ændringsanmodninger (og dermed ændret økonomi). Derfor er det vigtigt for Cmcs at prøve at regne den aftalte økonomi ud – allerede fra starten af projektet.