Processoptimering

Vores erfaring viser at alle forretninger har nogle processer og arbejdsgange, som kan optimeres. Det er ikke altid det kan betale sig – men det er en vurdering fra sag til sag.

Den enkelte process kan være en som forekommer ofte og “kun” sparer få sekunder / klik pr. gang til en som sparer flere minutter – måske endda timer pr. gang, eller som minimerer meneskellige fejl og forglemsler. Dette skal således sammenholdes med hvor ofte denne process bliver udført i virksomheden.

Under alle omstændigheder, så er processer næsten altid noget som involverer mennesker og derfor skal der altid overvejes hvordan denne forandring skal forankres og gennemføres sammen med det involverede personale.

Personalet skal jo helst tage ansvar for den nye løsning og forretningsgang, således at den kan indgå i hverdagen og man opnår det fulde udnytte.