Økonomisystem

Jeres økonomisystem er idag en vigtig faktor i virksomheden. Det er her alle transaktioner bliver registreret og gjort op og på bagrund af de data der ligger her, ved man om forretningen kører på rette spor.

Der er mange muligheder – afhængig af hvilken type virksomhed du arbejder i – hvilke typer af transaktioner som registreres og dermed danner forskellige statistik-grundlag som kan bidrage til et mere nuanceret billede af om virksomheden er på rette vej.

Mange virksomheder bruger “kun” økonomi-funktioen af denne type af programmer, således at man “kun” kan drage nytte af lidt fakturering, debitor-opfølgning og regnskabstal fra finansmodulet.

ERP-system

ERP er en forkortelse for Enterprise Resource Planning, og er sådan set “bare” et udtryk for at det nu er IT-softwaren, som står for den “daglige” kommunikation og koordinering mellem forskellige funktioner og job-opgaver i virksomheden.

Det er f.eks. her man “husker” at man har en ordre, som man ikke kunne levere endnu, eller ikke skal levere endnu, og som er klar til at kunne blive behandlet, når det er tid til at levere, eller varerne igen er på lager.

Der er mange måder et sådan system kan bidrage til at håndtere virksomheden, således at det ikke længere er baseret på notater, hukommelse osv, som kan være “fint” i en mindre virksomheds.

Det kunne f.eks være:

 • Styrring af personale-kapacitet
 • Styrring af kapacitet af maskiner og produktionsmateriel
 • Håndtering af pris-aftaler
 • Styrring af ordrer og leveringstider
 • Fakturering
 • Projekt-håndtering
 • Beregning af indkøb og produktionsniveau til lager-opfyldning
 • Værdi-opgørelse af lager
 • Håndtering af indkøbsordrer og leveringstider
 • Pluk fra lager
 • Varemodtagelse på lager
 • Anlægsaktiv-modul
 • Opgørelse af CSR
 • Omkostningsregnskab
 • Bankafstemning
 • Automatisk udbetaling til kreditorer m.fl.
 • Integreret godkendelse af forskellige transaktioner / ordrer
 • Automatisk Intrastat
 • Moms-regnskab
 • Serienummer-styrring
 • Pengestrømsopgørelse / Likviditetsberegning
 • o.s.v.